Tilbage til blog-oversigt

Større opdateringer til finansmodulet

Udgivet for 10 måneder siden


I denne omgang har vi nogle store nyheder til finansmodulet: Du kan nu bruge den offentlige standardkontoplan sammen med din egen kontoplan i SkvizBiz, og så kan du oprette momssatser til EU-moms.
Hvis det ikke er dig der sidder med regnskabet til daglig, så kan du godt springer over de to første overskrifter og spare øjnene 🙈
Og så har vi også lidt andre hverdagsforbedringer. Så læs endelig videre 👀

Der er meget at se, så vi har fremhævet de vigtigste punkter med fed skrift.

Overfør din kontoplan til den offentlige standardkontoplan

Som en del af den nye bogføringslov skal alle have mulighed for at bruge den standardkontoplan som Erhvervsstyrelsen stiller til rådighed. Og det kan du nu gøre let i SkvizBiz, uden at skulle give afkald på de kontonumre du allerede bruger i dag.
Nu kan du nemlig tilknytte hver af dine finanskonti til den standardkonto de svarer til. Og når du så senere danner en saldobalance, så kan du vælge at SkvizBiz skal "oversætte" alle kontonumrene til nummeret i den offentlige standardkontoplan. Og så får du en saldobalance som enhver revisor bør kunne læse uden problemer.

På den måde kan du bruge den offentlige standardkontoplan, uden at du mister muligheden for at kunne dele din omsætning op i f.eks. private og erhvervskunder. Det er da en meget god løsning 😉

Hvis du bruger den kontoplan der fulgte med din SkvizBiz-konto, så har vi hjulpet dig lidt på vej, og lagt tilknytningsforslag ind på alle konti, så arbejdet bliver meget lettere for dig.

Andre forbedringer i kontoplanen

Lovgivningen kræver også at du skal kunne lægge en beskrivelse til bogføringshjælp ind på hver finanskonto, så den mulighed er der nu også. Når du redigerer en konto i kontoplanen er der et tekstfelt hvor du kan beskrive hvad kontoen skal bruges til.

Og har du konti der ikke længere skal bruges, så er det også en løsning på det:
Vi har gjort så du nu kan skjule dine ubrugte finanskonti. Så dukker de ikke længere op som valgmuligheder når du konterer posteringer i kassekladden, og de vil heller ikke dukke op i din saldobalance – medmindre du selvfølgelig har nået at bogføre på dem i perioden og der stadig er en saldo eller bevægelse.

Og nu vi er ved konti der ikke kan bogføres på, så har vi fjernet muligheden for at komme til at bogføre manuelt på resultatkontoen og kontoen til periodens resultat, så sker der nemlig færre fejl og der bliver brugt mindre revisortid

Kontoen til periodens resultat? Hvis du studsede over det, så er det fair nok. Det er nemlig en helt ny specialkonto i SkvizBiz som vi hos supporten kan oprette for dig. Nogle kalder også kontoen for "Overført resultat". Den nye specialkonto gør det let at føre periodens resultat ned i balancen uden at skulle lave alverdens krumspring med specielle sumkonti for at få debet og kredit til at stemme automatisk.

Og så en sidste ting, appropos krumspring:
Vi har nu gjort det let for dig at bogføre EU-moms! Fra din kontoplan kan du nu i højre side klikke videre ind og redigere dine momssatser. Og herfra kan du tilføje nye momssatser, og vælge hvilken konto der skal bogføres EU-moms på når du bruger den momssats. Så ikke mere manuelt roderi med udgifterne til Facebook-annoncer 😃

Og hvis du er nået så langt, og er ved at oprette en momssats til EU-moms, så vil du måske bemærke, at du også kan vælge hvilken rubrik beløbet hører til i når du indberetter moms. Der er et led i forberedelsen til at SkvizBiz senere kommer til at kunne indberette momsen for dig med bare nogle få klik. Så hvis du bruger EU-moms, så kan du lige så godt vælge den tilsvarende rubrik med det samme, så det er klar til senere.

Til brugere med medarbejdermodulet

Vi har ændret standardmodtager når man bruger knappen "Send besked vedr. kunde".
Tidligere var standarden at sende beskeden til sig selv, men efter tilbagemeldinger fra vores brugere står den nu automatisk til "Alle superbrugere". Vi håber der hjælper jer med færre tryk, og færre mistede beskeder.

Så har vi også en lille rettelse til provisionsfordeling.
Tidligere kunne et faktureringsgebyr på en kunde nemlig generer i beregningen af hvordan ekstra opgaver skulle fordeles. Men da gebyret netop altid holdes uden for provisionsberegninger, så bør det heller ikke have indflydelse på det regnestykke.
Så selvom en faktura allerede er dannet, og der er tilskrevet faktureringsgebyr, så er det nu alligevel kun selve aftalerne på kunden der tages med i betragtning når man noterer en ekstra opgave, og så bliver provisionen af den nye opgave fordelt så den svarer til resten af kundens opgaver.

Mobilversionen

På mobiludgaven af SkvizBiz kan du nu vælge at se kundens interval, seneste og næste besøg.
Om de informationer bliver vist følger samme indstillinger som den printede ruteplan, så de er kun tilgængelige hvis du bruger den stående ruteplan og har tilvalgt at se de informationer.

Og så kan du også i oversigten over ruten på mobiludgaven se et symbol for "SMS før besøg". Hvis kunden skal have en SMS, men den endnu ikke er sendt vises en orange mobiltelefon, og hvis den allerede er sendt vises en mobiltelefon med et grønt checktegn. Og nu vi havde fingrene i maskineriet, så viser den mobile ruteplan nu også hvilke ringekunder der allerede er ringet til. Det kan nogle gange være praktisk hvis man er nødt til at ændre sine planer, for så ved man hvem der enten skal nås, eller i hvert fald skal kontaktes inden dagen er omme.

BetalingsService-modulet

Nu kan du vælge om lange fakturalinjer skal klippes af eller ombrydes på PBS-opkrævningen.
Hos Mastercard betaler man et beløb pr. linje på opkrævningerne, så som udgangspunkt blev lange fakturalinjer og beskeder ikke delt ud over flere linjer. Men vi forstår også at det nogle gange kan være nødvendigt at vise fakturaens komplette indhold hvis kunderne ikke får deres faktura på andre måder, så nu har du også den mulighed.

Nu logger vi i øvrigt også upload og sletning af BetalingsService-nøglefiler i handlingsloggen. Det er meget sjældent at det er nødvendigt at se, men ikke desto mindre bliver det nu logget.

Brugerfladen

I kalenderen kan du nu se navnet på en helligdag når du markerer den i kalenderen. Helligdagens navn vises i højre side.

Du har også fået mulighed for at søge efter BetalingsService- og email-status i fakturaarkivet. Så nu kan du lettere finde fakturaer der er blevet sendt på email, eller lige nu ligger til opkrævning

Hvis du har valgt at bruge funktionen til betalingsindex på kunder, så vises det nu også i rykkeroversigten – måske der hvor det gav mest mening at have den information ved hånden.
Det kan nemlig have betydning for nogle brugere om kunderne typisk betaler for sent, eller om de normalt altid betaler til tiden, og den bare er glippet en enkelt gang.

Du får nu en fejl hvis du omnavngiver et bilag til et ugyldigt navn, eller et filnavn der ændrer filtypen.
Selve filnavnet bliver nu også automatisk markeret, så du let kan omnavngive bilag uden at bekymre dig om endelsen.

Vi har rettet en fejl der gjorde, at navne på gamle fakturaer til nu slettede kunder ikke blev anonymiseret korrekt i selve listen i fakturaarkivet.

Og så en sidste lille ting: For at kunne bruge tastaturet mere, og musen mindre, så har vi nu gjort så du kan gemme ændringer selvom din markør står i et tekstfelt der accepterer linjeskift (f.eks. notater på kunder). Normalt ville du bare trykke enter for at gemme ændringerne, men i notatfeltet på kunden laver det bare et linjeskift.
Men hvis du er ved at skrive et notat på en kunde, så kan du nu gemme ændringerne ved at trykke på ctrl-enter (cmd-enter på mac). Så sparer du en ekstra tur til musen og tilbage igen 😉