Tilbage til blog-oversigt

Flere forbedringer i kassekladden og flere andre nyheder

Udgivet for over 1 år siden


De forbedringer til kassekladden vi lovede sidst er her nu endelig! Og så har vi tilføjet en masse andre små forbedringer som kan hjælpe lidt i hverdagen.

Opdateringer til kassekladden

Kassekladden har fået en overhaling. Den ligner stadig sig selv, men er nu blevet hurtigere og har fået lidt ekstra fede funktioner.
Det er måske mange ting, så for nemheds skyld har vi fremhævet det vigtigste med fed herunder.

Bilagshåndtering

Du kan nu se bilag i en stor udgave ved at holde musen hen over den lille udgave i højre side.
Det gør det meget lettere hurtigt at tjekke om bilaget stemmer overens med den post man har markeret.

Og popup-vinduet med løse bilag (bilag der endnu ikke er tilknyttet en postering) er nu lavet om til en liste. Men nu kan du både se bilaget ved markere linjen, eller ved at holde musen hen over det lille ikon til højre på bilagslinjen. Det gør det langt hurtigere at finde et bestemt bilag når det skal tilknyttes en finanspost.

En anden stor nyhed er, at du nu kan trækket et bilag direkte ind i browseren og slippe det på den finanspost det hører til, helt uden at skulle markere den først. Når man sidder og samler sine bilag fra en bestemt kreditor kan det gøre processen meget hurtigere. Og listen med finansposter opdaterer sig med det samme med det lille ikon til højre på finansposten, så du kan se at bilaget blev uploadet korrekt.

Bilag kan nu ikke længere ændres i en låst regnskabsperiode. Det giver mere sikkerhed for at du ikke kommer til at tilknytte et bilag til en regnskabsperiode der er afsluttet - eller endnu værre, får slettet et bilag der hører til et ellers godkendt regnskab.

Vi har også løst et problem med bilagsvisningen, som i nogle tilfælde bare viste bilaget som en blank side. Det kunne ske hvis bilaget indeholdt nogle specielle skrifttyper. Men nu kan bilagsvisningen også håndtere det.

... Og til alle jer der ønsker sig at kunne se bilag flere steder i programmet, f.eks. i kontospecifikationen, så har vi hørt jeres ønske, og er i gang med at tilføje bilag flere steder. Så der kommer snart flere nyheder på den front 👍

Redigering af finansposter

Du kan nu igen redigere en postering fra tastaturet ved at markere den med piletasterne, og så trykke på tabulator for at starte redigeringen. Og et klik på enter gemmer redigeringen.
Når du redigerer en postering, så sættes markøren automatisk i dato- eller bilagsnummerfeltet.
Og hvis du efterfølgende splitter finansposten (f.eks. med Alt+N), så flyttes markøren nu automatisk i det første tomme konto-felt. Det gør at man ikke skal have så meget fat i musen eller tabulere frem og tilbage.

Søgning i kassekladden

Søgefeltet i toppen af kassekladden kan nu håndtere større søgninger.
Inden revisionen kan det være rart at lave et ekstra tjek på om alle poster har tilknyttet et bilag, og så kan søgningen måske lyde noget i retning af: "Bilag:Nej", "Kontotype:drift", "Kontonummer forskellig fra 5650", "Kontonummer forskellig fra 21600", "Kontonummer forskellig fra 21800". Det gav lidt problemer i kassekladden før, men nu håndteres det fint, og søgefeltet udvides bare i højden så der er plads til det hele!

Hvis du har skarpe øjne bemærkede du måske, at man nu også kan søge i kassekladden efter kontotype. Vi har netop tilføjet den type søgning for at gøre det lettere at kunne finde frem til driftsposter der mangler at få uploadet et bilag.

Datofelterne i højre side i kassekladden opfører sig nu også meget bedre! Hvis du f.eks sætte til-datoen tilbage i tiden før fra-datoen, så rettes fra-datoen med tilbage – og omvendt.
På den måde kan du hurtigt finde en postering på en bestemt dato, uden at skulle taste samme dato to gange lige efter hinanden.
Og hvis du bruger tabulator til at skifte mellem dato-felterne i højre side, så starter programmet ikke en redigering af den markerede postering ligesom tidligere. Så nu er det ikke så let ved at uheld at komme til at redigere en postering, bare fordi du skulle søge efter en anden dato.

Og til sidst kan vi nævne, at overvågningssaldi i højre side i kassekladden kun opdaterer sig, når man rent faktisk foretager en ændring der kunne påvirke dem. De opdateres altså ikke igen og igen for hver gang man markerer en ny postering eller uploader et bilag, ligesom før. Det betyder at kassekladden, i hvert fald for brugere med store regnskaber, bliver meget hurtigere at arbejde i 💨

Finansmodul

Vi har løst et problem der kunne opstå med automatisk indlæsning af posteringer fra Lunar bank. I nogle tilfælde kunne den samme postering blive indlæst flere dage i streg med forskellige posteringsdatoer. Det problem skulle nu være løst.

MobilePay

Hvis man åbner sin faktura på en smartphone med MobilePay installeret, så kan man nu trykke på QR-koden til MobilePay for at betale.
Ellers kunne det være lidt besværligt at betale, da man jo ikke kan scanne koden fra den telefon der viser koden 🙄

Hvis en ukendt MobilePay-indbetaling er mere end en uge gammel, så får du nu også en påmindelse om at ændre søgedatoerne når du søger i MobilePays interface.
Ellers kunne man bruge lang tid på at lede efter et transaktions-id der aldrig ville dukke op.

Medarbejdermodul

Vi har fjernet muligheden for at bruge aftaleskabeloner til at tilføje en ekstra opgave på en åben rute for medarbejdere uden adgang til at se priser.
Ellers kunne de nemlig bruge skabelonvælgeren til at få adgang til de enkelte kunders priser, og det var jo netop ikke meningen.

Diverse ændringer

 • Når du holder musen hen over en ordrelinje i "Åbne ordrer"-listen, så vises den komplette tekst nu med det samme, i stedet for efter et sekund eller to.
  Det gør det hurtigere lige at skimme tekster igennem hvis de er for lange til at det hele kan vises på en gang.
 • Spørgsmålet om du ønsker at fakturere en manuel ordre særskilt, eller sammen med kundens åbne ordre vises nu ikke længere hvis kunden kun har ikke-færdigmeldte ordrelinjer.
  De kunne alligevel ikke faktureres på denne måde, så i de tilfælde gjorde det alligevel ingen forskel hvad du valgte.
  • Til gengæld er der nu en genvej til se kundens åbne ordre fra "Manuel ordre", hvis de altså har en.
   Det er nogle gange praktisk hurtigt lige at kunne tjekke om en fakturalinje allerede ligger i kundens åbne ordre, eller om man skal tilføje den nu via Manuel ordre.
  • Der er også en genvej til at redigere kunden fra "Manuel ordre".
   Det gør det let at tjekke om der er et internt notat eller en besked der vil blive skrevet på kundens næste faktura.
 • Tjeklisten til god afsendelse af emails foretager nu også et syntaks-tjek af din DMARC-record.
  Det er nemlig irriterende at have bøvlet med at sætte sin DMARC-record op, og så bliver den afvist af modtagerne fordi der manglede et semikolon...
  • Nu kan tjeklisten desuden også validere den DKIM-opsætning som bruges af one.com, så du kan se om de rigtige DKIM-records er tilføjet i din DNS.
 • Der vises nu et revisionsnummer på linket til databehandleraftalen på startsiden af din SkvizBiz-konto. Det gør det let at se hvis vi opdaterer den.
  • Og i den sammenhæng kan vi nævne at vi netop har opdateret databehandleraftalen så den inkluderer inMobile ApS som underdatabehandler.
   Det er dem vi har benyttet til at afsende SMS'er igennem i al den tid du har haft en databehandleraftale, men på grund af en misforståelse fra vores side havde vi aldrig fået tilføjet dem til databehandleraftalen. Men ret skal være ret, så nu er de der 🙂
 • Vi har tilføjet variablen "kundenavn" til kontoudtog-mails.
  Så nu kan du bruge indledningen "Kære {{ kundenavn | kunde }}" ligesom i f.eks. fakturamails
  • Vi har i øvrigt også fikset en fejl, så du nu igen får en pæn advarsel om det hvis du forsøger at bruge en variabel som f.eks. {{ kundenavn }} i en sammenhæng hvor den ikke vil fungere.
 • Kundeoversigten kan nu sorteres efter postnummer.
  Hvis du gør det, så sorteres der i anden række alfabetisk efter vejnavn og husnummer.