Tilbage til blog-oversigt

Lidt nyheder og ændringer i MobilePay-posteringer

Udgivet for næsten 2 år siden


Det seneste stykke tid har der været meget fokus på den nye bogføringslov, og ændringer fra MobilePays side.
Men vi har alligevel lidt hverdags-ændringer vi gerne vil dele med dig, som måske lige fjerner et irritationsmoment du har haft.

Til dig med medarbejdermodul

 • Nu kan du markere en faktura i fakturaarkivet, og med det samme se i højre side hvem der evt. har fået provision af den.
  • Det kræver naturligvis at provisionen er tildelt i forbindelse med fakturaen, og ikke først er tilføjet manuelt bagefter.
 • Du har nu som superbruger selv mulighed for at vælge om provision skal beregnes ud fra den planlagte dato eller arbejdets færdigmeldingsdato.
  Det vælger du under Indstillinger > Opsætning > Regnskab.
 • Hvis du fordeler provisionen mellem to medarbejdere, så fordeles tidsforbruget nu også mellem dem 🕒

Ændringer i posteringer fra MobilePay

I forbindelse med at MobilePay har fået ny login-portal, er der også sket lidt ændringer i de posteringer der bliver indlæst automatisk til SkvizBiz.
Hvis der er kunder der betaler uden at bruge QR-koden eller linket i mailen, så er der ikke andet at gå efter end den tekst kunden skriver. Hvis kunden så slet ikke skriver nogen besked på betalingen, så kan det være rigtig svært at genkende hvem der har betalt.
Men i den forbindelse har vi lavet en hjælpefunktion til at søge efter transaktioner i MobilePays interface. Når du markerer en ikke-genkendt MobilePay-betaling i kassekladden, så får du en guide og nogle knapper i højre side, der hjælper dig til at finde frem til den rigtige kunde.

Til dig med finansmodul

 • Du har nu flere standard-valgmuligheder i intervalvælgeren i højre side når du laver regnskabsudtræk.
  Vi håber det gør det lettere for dig hvis der er datointervaller (som f.eks. "forrige år", eller "fra årets start til indeværende måneds afslutning") du ofte selv har siddet og tastet ind 📅

Diverse

 • Når du markerer en dag i en kundes kalender, så vises der nu også antal og enhed i højre side, hvis det er aktuelt.
 • Hurtigvælg-funktionen i toppen af diverse lister i SkvizBiz har fået lidt mere tydelige farver, så den bliver lettere at bruge.
 • Du får nu en besked i dine påmindelser om SMS'er der ikke kunne leveres.
  Det gør det lettere at fange hvis du f.eks. har skrevet forkert i en kundes telefonnummer, eller hvis de af en anden grund ikke har fået din SMS.
 • Når der er mere end 4 aftaler på en kunde, så kan du nu også se antal og stykpris i aftalelisten når du redigerer kunden.
  Antal vises som en del af beskrivelsen, og stykprisen vises i en lille boks når du holder musen over prisen.
 • Knappen "Kopiér link til faktura" er nu også at finde i fakturaarkivet, hvor den før kun kunne findes i kundens kontoudtog.
 • Alle dialog-bokse i SkvizBiz har nu et kryds i hjørnet som gør det lettere at annullere en handling. Tidligere var krydset kun på touch-enheder.

Og så har vi som sædvanlig lavet diverse hastighedsforbedringer 💨
Denne gang er det PDF-ruteplanen der har fået lidt ekstra kærlighed, så hvis du bruger mange billeder til at beskrive opgaverne, så går det nu ikke længere så hårdt ud over hastigheden. Faktisk er ruteplanen i nogle tilfælde blevet ca. 50 gange hurtigere.

Vi håber de små ændringer i samlet flok kan forbedre din hverdag en smule 👍