Tilbage til blog-oversigt

Flere nye opdateringer til SkvizBiz

Udgivet for over 1 år siden


I den her omgang har vi en hel del nyheder til dig, både små og store.
Så vi har delt dem lidt op efter område, så du bedre kan finde det du vil få mest glæde af. Og hvis du synes det er lidt meget at læse, så bare se det vi har markeret med fed, så har du det vigtigste på plads. 😉

Planlægningskalenderen

 • Nu har du mulighed for at optimere rækkefølgen på enkelte ruter på en dag, i stedet for at hele dagen skal være markeret.
  Typisk vil man stadig optimere alle kunderne på en dag på en gang, men hvis der kun ligger en rute på dagen og du dobbeltklikkede på den i stedet for selve dagen, så manglede knappen til automatisk optimering, og det var da irriterende. Men det er løst nu. Og bare vent! I løbet af de næste uger har vi endnu større nyheder omkring optimering af ruter!

 • Der er nu også en genvej til at indsætte eller redigere klokkeslæt på en kalenderpost.
  Hvis du har aftalt et bestemt tidspunkt med en kunde, så virkede det måske lidt besværligt at skulle bruge "Flyt aftaler" bare for at sætte klokkeslættet ind.
  Og hvis du ville sætte klokkeslæt på alle kunder fordi du f.eks. sender SMS'er ud til kunderne med tidspunkter i, så kunne det føre til rigtige mange kalenderflytninger.

  Men nu er der en genvej til det! Bare tryk på det lille -ikon i venstre side når du gennemser dagen, og sæt det aftalte tidspunkt ind.

  • Du har samtidig også fået mulighed for at sætte præcision af klokkeslæt på den enkelte kalenderpost som en afvigelse.
   Så hvis du f.eks. bare har aftalt med kunden at du kommer efter 12 denne ene gang, så har du nu også en nem mulighed for at skrive det ind i SkvizBiz.

  Og med fare for at gentage os selv, så har vi også ganske snart nyheder til dig i den afdeling. Hold øje med bloggen her! 👀

Finansmodulet

 • Når du udskriver finansrapporter i PDF-format, så sættes din virksomheds navn og CVR-nummer på i øverste højre hjørne.
  Vi håber det gør det lidt lettere når du f.eks. skal give tal videre til din bogholder eller revisor.

 • Det er nu muligt at formattere navne på finanskonti. Så du kan f.eks. markere en bestemt konto med #gul#, hvis det er en du skal være særligt opmærksom på.
  Eller hvis du gerne vil have dine sum-konti til at stå med fed, så kan det nu også lade sig gøre. Bare ret kontienes navne via Regnskab > Kontoplan.
  Hvis du gerne vil vide mere om hvordan du kan markere teksten, så tryk på "Hjælp" i SkvizBiz, og søg efter "Kan jeg formatere tekst?".

  • En anden lille ændring i den anledning: Hvis du har markeret en overskrifts-konto som nøgletal, så vises den nu også med fed i nøgletalsrapporten, ligesom den ville gøre i saldobalancen.

Billeder på kunder

 • Vi har sænket grænsen for hvor store de billeder man uploader til en kunde kan være. Den er nu 500kb.

  • Til gengæld konverteres png-filer (der typisk fylder mere) automatisk til jpg, og nedskaleres automatisk så de kun fylder højst 500kb. Så du behøver ikke gøre noget anderledes, det sker helt automatisk 🎉

  Årsagen er, at da vi tilbage i juni 2019 lancerede muligheden for at uploade billeder på kunder og derefter skrive dem med ud på ruteplanerne, havde vi ikke forudset hvor mange billeder pr. kunde nogle ville få brug for. Så derfor har vi været nødt til at sænke filstørrelsen, for at sikre at ruteplaner også kan dannes selvom der er flere billeder på kunderne. Vi vil dog alligevel anbefale at man forsøger at holde sig under 5 billeder på en kunde, da det ellers stadig kan tage lang tid at danne PDF-ruteplaner.

 • For at imødekomme behovet for flere billeder pr. kunde, så kan du nu uploade flere billeder ad gangen, og så indsættes alle de relevante tags hvis et af notatfelterne er markeret imens du uploader.

 • Vi har i øvrigt også løst et problem med at billederne nogle gange vendte forkert, hvis de var taget med en iPhone i portræt-tilstand. Det bliver dog kun rettet på nye billeder der uploades fra nu af.

Inkasso

 • Der ændres en smule i den automatiske bogføring af indbetalinger gennem Likvido.
  Momsen af omsætningen på inkassosager udbetales nemlig fremover ikke direkte af inkassovirksomheden, men modregnes derimod i din virksomheds købsmoms, så du skal betale det mindre ved næste afregning.

  Bogføringen sker helt automatisk, så du behøver ikke foretage dig noget 👍. Du får også stadig det samme beløb for en løst inkassosag, men fordelt mellem en direkte udbetaling og en modregning i din købsmoms. Vi ville bare gøre opmærksom på at det bogføres lidt anderledes fremover, så der ikke er nogen overraskelser, og så du ikke bliver i tvivl om hvorvidt du får det for inkassosagerne som du bør have.

Prisjustering

 • Vi har indført det smarte søgefelt du kender fra kundeoversigten i prisjustering. Vi tror det vil gøre det lettere at søge de rigtige kunder og aftaler frem når du skal prisjustere aftaler.
  Det gør det f.eks. let at søge efter alle aftaler med en minutpris på mindre end et bestemt beløb og justere dem særskilt, eller at finde alle aftaler der koster mere end et bestemt beløb, så de kan justeres manuelt. Hvis du ikke er bekendt med hvordan det smarte søgefelt fungerer, så kan vi anbefale at læse dette blogopslag: Tip: Smart søgning i kundeoversigten.

Til dig med API-modulet

 • Hvis du benytter kundeportalen, så kan kundernes link til kundeportal nu findes via API'et i det endpoint der hedder GET /search/customers.

 • Vi har rettet en fejl der gjorde at man ikke selv kunne vælge kundenummer ved kundeoprettelser via API'et.
  Samtidig har vi åbnet mulighed for at man via API'et kan vælge et kundenummer der har været i brug tidligere, men er blevet slettet.

  Hvis kundenummeret ikke er ledigt, så returneres der stadig kun kundenumre der aldrig har været brugt før, for at undgå unødvendig forvirring.

Diverse andre justeringer

 • Når du markerer flere posteringer i klassekladden, så vises der nu hvor mange posteringer der er markeret.
  Det kan ses i højre side i knappen "Rediger {x} posteringer".
 • Vi har lavet en lille rettelse når man vælger en adresse fra de søgeforslag der kommer frem, så adressen følger samme format som adresseregisteret bruger når den indsættes i SkvizBiz.
 • Hvis du udskriver en ringeliste på PDF inden du danner ruten, så sorteres kunderne nu ligesom på dagen i kalenderen, så det bliver lettere at ringe til kunderne i den rigtige rækkefølge.
 • Hvis du ikke allerede har set den, så vil vi gerne slå endnu et slag for vores Tjekliste til god levering af emails
 • Og til allersidst har vi lavet smårettelser og hastighedsforbedringer.
  Denne gang er det listen i "Åbne ordrer" der har fået en overhaling, så den i nogle tilfælde nu er 50-100 gange hurtigere end før. 💨