Tilbage til blog-oversigt

Ændringsoversigt nr. 4, 2021

Udgivet for næsten 3 år siden


Nyheder i maj og juni 2021

Her er en oversigt over de seneste ændringer i SkvizBiz:

Til alle brugere

 • Udtræk af navne og adresser tager nu alle markerede kunder med, også de spærrede.
 • Mulighed for at skjule udlignede poster i saldolisten for debitorer, selvom de er udlignet efter den valgte dato.
 • Hastighedsforbedringer til saldolisten for debitorer.
 • Når man på en finanspost søger kun efter finanskonti (ved at skrive "F "), så vises hele kontoplanen nu. Du kan bladre med pil op og ned.
 • Mulighed for at spærre flere kunder ad gangen.
 • Mulighed for at tilføje en tekst til internt notat på mange kunder ad gangen.
 • Vis som standard også spærrede kunder i rykkeroversigten, nu da inkassomodulet er tilgængeligt.
 • Kundeportalen:
  • Mulighed for at vise kundens kontoudtog i kundeportalen.
  • I kundens kalender vises antal nu også.
 • Dato-vælgeren i nøgletalsrapport, saldobalance, kontospecifikation og fakturajournal er gjort lettere at bruge. Der er nu forskellige standard-intervaller der kan vælges.
 • Omsætningstal for perioden vises nu i brugerinterfacet til kundernes kontoudtog.
 • Forslag i kassekladden til kunde eller faktura viser nu op til 20 forslag.
 • Kundebilleder af typen PNG håndteres nu bedre på ruteplaner.

Særligt angående mails

 • Mulighed for at forskyde afsendelsen af samtidige emails, så de muligvis ikke opfattes som spam så ofte bare fordi man færdigmelder mange kunder ad gangen.
 • Email-variabel der danner et link til at se fakturaen online, hvis modtageren har problemer med at vise PDF-filer i mails.
 • Variabelforslag i indstillinger til kontoudtog, rykkere og påmindelser.

Til brugere med PBS-modul

 • Når man manuelt afmelder en kunde fra PBS, så fjernes nuværende fakturaer også fra køen til næste PBS-opkrævning.
 • Vis hvilke PBS-opkrævninger der er indlæst en opkrævningsfil for.
  Det gør det lettere at finde fejlen, hvis der mangler en fil med tilbagemeldinger fra Nets.

Til brugere med medarbejdermodul

 • Datofelter i provisionen følges nu ad, så når man sætter fra-datoen længere frem end til-datoen, så flyttes til-datoen med, og omvendt.
 • Forbedring: Hvis en kundes eksisterende aftaler stod til 0 kroner, så beregnes provision af ekstra opgaver på en åben rute nu ud fra medarbejderens standard-sats, så man slipper for manuelt at tilrette provisionen.

Til brugere med API-modul

 • API'et kan nu bruge limit og offset i /search/invoices