Tilbage til blog-oversigt

Forbedringer til bilagshåndtering og kundefiler

Udgivet for cirka 1 år siden


Denne version har fokus på forbedringer til finansmodulet, og særligt bilagshåndtering. Men der er også lidt nyheder til tekstformattering og i "Rediger kunde"-vinduet.
Vi har fremhævet hovedpunkterne med fed skrift, hvis du gerne bare vil skimme nyhederne 💨

De kommende opdateringer til SkvizBiz kommer også til at have fokus på finansmodulet i takt med at vi får flere og flere ting på plads omkring de nye krav til bogføringsprogrammer.

Finansmodul

I denne opdatering har vi lidt forbedringer til håndtering af bilag.
Du kan nu uploade postbilag (.eml-filer) og få vist en forhåndsvisning af mailen når du holder musen hen over. Nogle leverandører danner nemlig ikke en PDF, men sender bare faktura i form af en email. Så nu slipper du for at skulle konvertere mailen til en PDF eller tage et skærmbillede for at kunne bruge den som bilag i SkvizBiz ✉️
Du kan også uploade og få vist e-fakturaer i OIOUBL-formatet. Det føles måske ikke så relevant nu, men det er et led i forberedelserne til også at kunne modtage e-fakturaer direkte i SkvizBiz, noget vi fortsat arbejder hen imod at tilbyde.

Derudover har vi lyttet til ønsket om at kunne se bilag fra kontospecifikationen og posteringslisten, så det kan du nu ved bare at markere en finanspost med et vedhæftet bilag.

Og ønsket om at kunne ændre filnavn på et bilag er også opfyldt nu! Vi regner med at det vil gøre det meget lettere at håndtere de løse bilag der endnu ikke er tilknyttet en postering. Du kan endda bruge det til at holde styr på om et udgiftsbilag er betalt eller ej, ved f.eks. at tilføje "_ej_betalt" til filnavnet indtil det er sat til betaling i banken 📝
Ved samme lejlighed har vi forbedret rensning af filnavne, så de ikke længere giver dig problemer hvis der f.eks. var anførselstegne eller apostroffer i navnet på filen du uploadede. Specialtegn bliver nu bare fjernet eller udskiftet så filnavnet altid er gyldigt uanset hvilket styresystem du bruger.

Desuden har du nu fået mulighed for at fravælge at få vist perioden eller saldoen når du danner en saldobalance. Nogle gange er det kun til forvirring at få vist saldoen, hvis man kun er interesseret i en bestemt periodes bevægelser, så nu kan du skræddersy din saldobalance endnu mere til dit specifikke behov.

Og en sidste lille ændring i regnskabet, som gælder uanset om du har finansmodulet eller ej:
Vi har forbedret den automatiske genkendelse af fakturanumre i bankoverførsler. Så nu er der en bedre chance for at SkvizBiz selv kan finde kunden for dig ud fra indbetalingen, selvom de ikke bruger hverken en FI-kode, et MobilePay-link eller BetalingsService, hvor betalingen kan registreres helt automatisk 🤖

Kunder

Vi har nu indført forhåndsvisning af kundefiler, så hvis du har vænnet dig til funktionen på bilag, men savnet den på kunder, så er der gode nyheder.
Nu kan du bare holde musen hen over filikonet på en kundefil, og med det samme se en stor udgave af filen 👀

Vi har også opdateret funktionen til tekstformattering, så du nu kan bruge markeringskaraktererne som f.eks. # eller ! uden at de bliver erstattet, ved at sætte en bagvendt skråstreg foran. Så dørkoden #1234# kan skrives som \#1234\#.
Og det kan du også gøre inden i en markering, hvis du nu gerne vil fremhæve dørkoden der indeholder tegnet #, uden at #-tegnet forsvinder når det kommer ud på ruteplanen. Hvis du for eksempel gerne vil fremhæve dørkoden #1234#, så kan du skrive #\#1234\##

Og så har vi tilføjet antal i aftaleoversigten under "Rediger kunde". Det har længe været tilfældet når en kunde havde mere end 4 aftaler og de blev vist i en samlet liste. Men nu vises antal også når det er relevant ud for aftalerne i højre side.


Og så en sidste lille ting vi håber du vil synes om:
Når der er nye funktioner i SkvizBiz, så får du nu en besked i menuen i SkvizBiz der gør dig opmærksom på nyligt tilføjede funktioner. Vi synes det ville være ærgerligt hvis du gik og håbede på en bestemt ny funktion i programmet, og så gik glip af nyheden fordi du overså beskeden på startsiden. Så derfor gør vi det nu mere synligt hver gang der er nyheder og forbedringer.